VERSENYSZABÁLYZAT

1. Szintidő a verseny 8 km-es távján 1 óra 10 perc, 21 km-es távján 2 óra 30 perc, 15 km-es távján 2 óra 30 perc. Korhatár 8 km–es távon 12 év (azaz a 2011-ben vagy korábban születettek nevezhetnek), a 21 és 15 km-es terepfutásra 16 év (azaz 2007-ben, vagy korábban születettek nevezhetnek), 1 km-es távon nincs korhatár. Azok a nevezők, akik a nevezés időpontjában nem töltik be 18. életévüket csak szülői beleegyezéssel nevezhetnek a versenyre. A szülői beleegyezést a rajtszám átvételekor kérjük bemutatni.

2. A nevezéssel minden induló elfogadja a versenyszabályokat. Ezzel tudomásul veszik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre nem kötelezhetők.

3. Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!

4. A rajtszámot kérjük elől viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem szabad, a rögzítéshez biztosítótűt a rajtszám-átvételnél talál a versenyző.

5. Kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, valamint aki nem teljesíti a verseny – szervezők által kitűzött – teljes távját, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal, vagy hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja, illetve a versenyszabályzatot nem tartja be.

6. A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből  kizárásra kerülnek.

7. A versenyen kísérő autó, kerékpár használata kizárólag a szervezők részére megengedett.

8. A verseny eredményeit a helyszínen folyamatosan kifüggesztjük, illetve honlapunkon 24 órán belül megjelenítjük.

9. Étel és ital fogyasztása a versenyzők számára csak a kijelölt frissítő állomásokon engedélyezett.

10. A verseny útvonalán görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos!

11. A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más futóverseny népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.

12. A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.

13. A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a program és időpont változtatás jogát.

14. A verseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

15. A nevezési díjról a számlaigényt a nevezéssel egy időben kell kérni. Amennyiben azt saját nevétől eltérő névre kéri kiállítani a jelentkező az online vagy papír alapú nevezési lapon, esetleg e-mailben az adatok pontos megadásával, a nevezéssel egy időben teheti meg.

16. A verseny esős, hideg időben is megrendezésre kerül. Veszélyes, szélsőséges körülmények esetén ugyanakkor a szervező dönthet úgy, hogy az eseményt elhalasztja, vagy eltörli. VIS MAJOR esetben nem áll módunkban a nevezési díjat visszatéríteni.

17. A nevezés megtörténte és a nevezési díj befizetése után a versenyen történő részvétel lemondására 2023.07.29-ig van lehetőség a nevezési jog másik versenyzőnek történő átadásával. Nevezési díjat nem áll módunkban visszautalni.

18. Az óvás díja 5.000.-Ft, melyet a verseny napján a szintidő lejártát követő 1 órán belül lehet benyújtani személyesen, a főszervező részére.

19. A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenyszabályzat feltételeit.

20. A nevezési lap (akár online, akár a helyszínen) kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják.

21. A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön.